Предимствата на общи алгоритми

Алгоритми често са свързани с компютърно програмиране , но те са наистина само един метод за решаване на проблем. Помислете за един алгоритъм, като една много специфична рецепта за решаване на проблема . Логиката на един алгоритъм може да бъде написана в универсални или общи условия , или на същия език като окончателната си форма , като конкретен език за програмиране. Има редица предимства за написването алгоритъм си в генерализирана form.Prescriptive Ограничения

<р > Представете си един програмист специалист в един конкретен език за програмиране. Той знае силните и слабите страни на програмирането . В допълнение, той има свой собствен стил и подход към този език за програмиране. Ако той пише своя алгоритъм в кода , той почти със сигурност ограничава алгоритъм за познанията му за ограничения на езика и неговата собствена .

Solution – Centric

<п > , а не на предписани ограничения за писане на алгоритми в код или псевдо – код , с помощта на генерализирана логика освобождава да се съсредоточи единствено върху решение на вашия проблем, а не на изпълнението на решението. Той предполага, че , след като веднъж сте се определи най-добрият алгоритъм , ще разбера как да го приложи в околната среда , която имате предвид . Той може също така предполага , че решението в алгоритъма може да предпише собствена реализация.

Вашият коментар